เกี่ยวกับโครงการ

About the Grant

งานสัมมนาโครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานแปลของไต้หวัน


โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานแปลของไต้หวัน (Grant for the Publication of Taiwanese Works in Translation : GPT) คือโครงการที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน โดยมีจุดประสงค์ ดังนี้


(1) ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานแปลของไต้หวัน

(2) ส่งเสริมเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของไต้หวันให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับสากล

(3) ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการพิมพ์ของไต้หวันขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศ


โดยโครงการ ฯ นี้ให้เงินสนับสนุนแก่สำนักพิมพ์จากต่างประเทศสูงสุดจำนวน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อโครงการ

หมายเหตุ: จำนวนเงินสนับสนุนของแต่ละโครงการแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ

วิทยากรรับเชิญ

Panel Speakers

Anurak KitpaiboonthaweE

อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี

Mangmoom Culture

แมงมุม คัลเจอร์

Weerawat Techakijjathorn

วีระวัฒน์ เตชะกิจจาทร

Biblio

สำนักพิมพ์ บิบลิโอ

Organize and Supported By

Taipei Economic and Cultural Office in Thailand
Publishers and Booksellers Association of Thailand ( PUBAT )
VISION THAI

สถานที่จัดงาน

Venue

Eastin Grand Hotel Sathorn โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

5th Floor (ชั้น 5)

33 1 S Sathorn Rd, Khwaeng Yan Nawa, Yannawa Bangkok 10120

33 1 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

วิธีเดินทาง Getting Here

การเดินทางมา Eastin Grand Hotel ด้วยรถไฟฟ้า BTS / By BTS

Travel by BTS to Surasak Station (S5)

เดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสลงที่สถานีสุรศักดิ์ (S5)

Take exit 4 and use the skywalk bridge to Eastin Grand Hotel Sathorn

ใช้ทางออกประตู 4 เดินทางเชี่อม (skywalk bridge) เข้าสู่โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร


การเดินทางมา Eastin Grand Hotel ด้วยรถยนต์ส่วนตัว / By Car

Map: Eastin Grand Hotel Sathorn

33 1 S Sathorn Rd, Khwaeng Yan Nawa, Yannawa Bangkok 10120

33 1 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120